MANASTIR PODMALINSKO

Manastir Podmalinsko je smješten u dolini rijeke Bukovice, u blizini sela Malinsko i Tušina. Manastirski hram je posvećen svetom Arhangelu Mihailu.

Podigao ga je kralj Uroš I Nemanjić oko 1252. godine.

U manastirskoj porti nalazi se grob znamenitog drobnjačkog junaka Mirka Aleksića, koji je posjekao Smail-agu Čengića.

 

KUĆA NOVICE CEROVIĆA

Kuća Novice Cerovića se nalazi u živopisnom ambijentu šavničkog sela Tušine, u blizini crkve svetog Đorđa, sa desne strane puta Boan-Šavnik.

Novica Cerović (1805-1895) bio je drobnjački vojvoda i prvi crnogorski ban.

U 27. godini života izabran je za drobnjačkog knjaza, a 1840. je jedan od organizatora napada na Smail-agu Čengića. Naredne godine je proglašen za vojvodu, a iste i za senatora.

Kuću koju danas znamo kao kuću Novice Cerovića podigao je njegov otac, početkom XIX vijeka, kao prizemnu kuću građenu lomljenim kamenom. Kasnije Novica dograđuje sprat korišćenjem blokova sige.

Enterijer sobe je u potpunosti očuvan.

U kući se nalazi štap sa ukrasom u vidu srebrne konjske glave, poklon od Njegoša, a  čuvaju se i odlikovanja i medalje prvog počasnog crnogorskog bana.

 

SPOMENIK VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA

U Petnjici je 2005. godine izgrađeno spomen obilježje "Vukovi korijeni", posvećeno značajnom reformatoru srpskog jezika i filologu Vuku Stefanoviću-Karadžiću.

Na ovom lokalitetu u ljetnjim mjesecima se održavaju mnoge pjesničke večeri, kao i drugi kulturni događaji.