Od dendroflore najznačajnije su: bukva, jela, cer, bijeli jasen, planinski javor, kitnjak, crni grab, bor krivulj, klečica, lijeska, borovnica i druge. Od zeljastih vrsta najvažniji i najatraktivniji su: runolist, dokoljena (narcis), veliki broj vrsta ljekovitog bilja, šumskih plodova i jestivih gljiva. Na ovom prostoru prisutan je veliki broj crnogorskih i balkanskih endemita: divlji kim, maslinica, divizma, lincura, ljubičica, valerijana, planinski javor, modro lasinje, jeremičak, bedrica, mlječika, ljiljan - krin, itd.

Najznačajnije životinjske vrste na ovim prostorima su: divokoza, srna, divlja svinja, zec, lisica, vuk, medvjed, kuna, puh, vjeverica, lasica, vidra. Značajne ptičije vrste su: tetrijeb, divlja plovka, orao krstaš, soko, jarebica kamenjarka... Šavničke rijeke bogate su ribom: potočnom i kalifornijskom pastrmkom i lipljenom.

Prirodna bogatstva opštine čine vode (vode za piće i hidro potencijal rijeka), livade, pašnjaci, ljekovito bilje i šume