Obavještenje za privatne izdavaoce smještaja

with Nema komentara

U periodu od 20. do 29. februara svim radnim danima u vremenskom intervalu od 9 do 13 časova u kancelariji Turističke organizacije opštine Šavnik, svi registrovani privatni izdavaoci smještaja mogu izvršiti instalaciju besplatne aplikacije za prijavu/odjavu boravka gostiju.

Aplikacija je namijenjena isključivo privatnim izdavaocima smještaja, kako bi im olakšali proces prijave boravka gostiju. Svi uneseni podaci biće direktno integrisani u sistem turističke organizacije.

Za preuzimanje aplikacije  neophodno je priložiti fotokopiju Rješenja o upisu u Turistički registar Crne Gore.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon: 069/848-187